Prijava

Prijavite se

Korisničko ime *
Lozinka *
Nedelja,Jun 13, 2021
  • www.CAMP.mrt.gov.me

  • Dobrodošli

  • Budućnost naše obale je u pitanju.

  • Osmislimo je pametno !

PROGRAM INTEGRALNOG UPRAVLJANJA OBALNIM PODRUČJEM CRNE GORE – CAMP CG

www.camp.mrt.gov.me

1. Uspostavljanje mehanizama za dostizanje održivog razvoja obale.

Ciljevi CAMP-a

2. Podrška u implementaciji Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Crne Gore.

Ciljevi CAMP-a

3. Promocija integralnog i participativnog procesa planiranja i upravljanja obalnim područjem.

Ciljevi CAMP-a

4. Razvoj politika na nacionalnom i lokalnom nivou za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore i podizanje svijesti javnosti.

Ciljevi CAMP-a

5. Transfer instrumenta i pristupa za integralno upravljanje obalnim područjem

Ciljevi CAMP-a

KONTAKT

CAMP MNE
Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Odjeljenje za održivi razvoj i integralno upravljanje morem i obalnim područjem

IV proleterske brigade 19,
81000 Podgorica
Crna Gora

T: +382 (20) 446 - 378
T: +382 (20) 446 - 388
T: +382 (20) 446 - 225
F: +382 (20) 446 - 215

e-mail: jelena.knezevic@mrt.gov.me

 

Map

Uvodna riječ

ministar camp  Poštovani,

Nacionalna strategija integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore izrađena je u okviru Programa integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore (CAMP CG) u saradnji Ministarstva održivog razvoja i turizma i Mediteranskog akcionog plana Programa za životnu sredinu Ujedinjenih nacija (UNEP/MAP) i njegovog Centra za regionalne aktivnosti programa prioritetnih akcija (PAP/RAC). Na taj način Crna Gora se pridružila porodici mediteranskih država koje integralnim upravljanjem čuvaju specifične vrijednosti i prepoznatljivost svojih obalnih područja.

Crnogorska obala je specifičan i po svojim prirodnim vrijednostima jedinstven prostor koji zahtijeva odlučno upravljanje i donošenje odluka danas za održivu budućnost. Vođeni tim opredjeljenjem u okviru CAMP-a izradili smo izuzetno značajne bazne analize kojima je napravljen cjelovit i detaljan preged stanja i transformacija obalnog područja, kao i projekcije održivih razvojnih trendova. Stručne osnove i baze podataka pružaju podršku kontroli i umanjivanju pritisaka na prostor i životnu sredinu, odnosno podržavaju integraciju obrazaca održive valorizacije prostora u sektorske politike.

Kroz integraciju prostornih i razvojnih rješenja radi unapređenja ekonomskih, socijalnih i performansi koje se odnose na životnu sredinu obalnog područja, Nacionalnom strategijom integralnog upravljanja obalnim područjem postavljamo strateški okvir za održivi razvoj našeg primorja. Takođe, definisanjem seta konkretnih mjera i akcija u Akcionom planu Strategije kreiramo dinamički okvir za podršku sprovođenju Prostornog plana posebne namjene obalnog područja Crne Gore (PPNOP CG), kao i za reformu sistema upravljanja resusrima našeg obalnog područja. Posebno je značajno da će slijedom obaveza iz IUOP Protokola institucionalna organizacija u obalnom području Crne Gore biti unaprijeđena kroz uvođenje koordinacionog mehanizma za IUOP, odnosno funkcionisanje Savjeta i Koordinacionog tijela za integralno upravljanje obalnim područjem.

Istovremeno, na osnovu stručnih analiza i preporuka CAMP-a, u novom PPPNOP CG uvodimo reformski pristup. Riječ je o regionalnom planu koji će istovremeno predstavljati prostorni i razvojni plan obalnog područja. U tom kontekstu prioritet su nam: objektivizacija sistema planiranja prostora, uspostavljanje veze prostornog, regionalnog/razvojnog i zaštitnog planiranja, uspostavljanje planske osnove za uvođenje suštinski značajnih instrumenata sprovođenja, kao što su: instrumenti zemljišne i poreske politike, urbana preparcelacija, porez nekretnine ili neizgrađeno građevinsko zemljište, porez na prenamjenu zemljišta, izrada i primjena sektorskih podloga i analitičkih inputa u sistemu planiranja, korišćenje mjerljivih pokazatelja potrošnje prostora u svim fazama planiranja, korišćenje GIS tehnologije.

Na taj način, u sinergiji stručnog tima CAMP-a i Obrađivača PPPNOP CG, uspjeli smo eliminisati konfliktne namjene na najvrednijim djelovima obalnog područja i iste otvoriti za razvoj visoko kvalitetnog turizma u uskom obalnom području, odnosno održivog turizma u zaleđu kroz definisanje kombinovanih razvojnih mjera u paketu s ruralnim razvojem zaleđa. Istovremeno, taj pristup će rezultirati diverzifikacijom ekonomskih aktivnosti i povezivanjem ponude zaleđa s najužim dijelom obalnog područja.

Rezultati CAMP-a CG omogućili su donošenje nove politike integralnog upravljanja, regulisanje prostora izradom regionalnog prostornog plana, ali i značajne promjene u najznačajnijim nacionalnim propisima kao što su zakoni o uređenju prostora, životnoj sredini, upravljanju morskim dobrom, te izgradnju kapaciteta javne administracije i stručnih institucija. Posebnu vrijednost ovom procesu daje njegova participativnost i otvorenost za razmjenu informacija, ostvarenih rezultata i uvažavanje komentara zainteresovanih strana.

Zahvaljujemo UNEP/MAP-u, na čelu s koordinatorom gospodinom Gaetanom Leoneom, i PAP/RAC centru iz Splita, na čelu s gospođom Željkom Škaričić, na posvećenosti, razumijevanju i podršci od 2011. godine do sada. Posebnu zahvalnost dugujemo stručnom timu PAP/RAC-a i njegovim eminentnim ekspertima koji su se uspješno suočili s nizom ograničavajućih faktora i uprkos tome, ponudili optimalna rješenja zasnovana na najboljoj dostupnoj praksi u EU a posebno, nama bliskim, sistemima uređenja prostora u Hrvatskoj i Sloveniji.

Izražavam očekivanje da ćemo ovako kvalitetnu platformu održivog razvoja i efikasnog integralnog upravljanja obalnim područjem nastaviti da unapređujemo i u periodu pred nama, u post CAMP fazi, te da će rezultati CAMP-a CG poslužiti kao kvalitetna osnova za jačanje primjene Barselonske konvencije i IUOP Protokola širom regiona Mediterana.

 

Branimir Gvozdenović,
ministar održivog razvoja i turizma

 

Saznajte šta je CAMP i kako je došlo do realizacije CAMP MNE projekta.
Više →
Saznajte zašto se bavimo CAMP projektom.
Više
Saznajte šta smo do sada uradili i šta planiramo uraditi.
Više

partneri