Prijava

Prijavite se

Korisničko ime *
Lozinka *
Sreda,Januar 19, 2022

PROGRAM INTEGRALNOG UPRAVLJANJA OBALNIM PODRUČJEM CRNE GORE – CAMP CG

www.camp.mrt.gov.me

1. Uspostavljanje mehanizama za dostizanje održivog razvoja obale.

Ciljevi CAMP-a

2. Podrška u implementaciji Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Crne Gore.

Ciljevi CAMP-a

3. Promocija integralnog i participativnog procesa planiranja i upravljanja obalnim područjem.

Ciljevi CAMP-a

4. Razvoj politika na nacionalnom i lokalnom nivou za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore i podizanje svijesti javnosti.

Ciljevi CAMP-a

5. Transfer instrumenta i pristupa za integralno upravljanje obalnim područjem

Ciljevi CAMP-a

KONTAKT

CAMP MNE
Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Odjeljenje za održivi razvoj i integralno upravljanje morem i obalnim područjem

IV proleterske brigade 19,
81000 Podgorica
Crna Gora

T: +382 (20) 446 - 378
T: +382 (20) 446 - 388
T: +382 (20) 446 - 225
F: +382 (20) 446 - 215

e-mail: jelena.knezevic@mrt.gov.me

 

Map

Zaštita prirodnog i kulturnog naslijeđa

U cilju definisanja polaznih uslova zaštite i korišćenja ključnih obalnih resursa kao temeljne podloge u planiranju i kapacitiranju ekonomskog razvoja obalnog područja, razvijena je (i primijenjena) metodologija procjene ranjivosti i pogodnosti obalnog sistema Crne Gore kroz prepoznavanje bitnih prirodnih, ekoloških, predionih, kulturnih vrijednosti i prostornih potencijala.

Analitička osnova pomenute metodologije, između ostalog, uključuje: analizu opšte ranjivosti obalnog područja Crne Gore, detaljnu analizu ranjivosti uskog obalnog područja , kao i ciljane sektorske studije koje kao polazište uzimaju analizu ranjivosti obalnog područja (studija biodiverziteta i zaštite prirode; studija hidrologije, geologije i kvaliteta i kvantiteta voda; analiza antropogenih uticaja na životnu sredinu i zdravlje čovjeka; analiza prirodnih rizika i obalnih procesa).

Rezultati analize ranjivosti jasno ukazuju naizuzetnu ranjivost životne sredineobalnog područja Crne Gore gdje je 2/3 obalnog područja veoma ranjivo. Prema veličini obuhvata izdvajaju se područje Bara i Ulcinja (Ulcinjsko i Anamalsko polje, područje duž Bojane), dok je najveći udio veoma ranjivih površina na području Budve (prirodno očuvana zaleđa i djelovi obale).Analiza u pojasu na udaljenosti 1000 m od obalne linije pokazuje da je udio veoma ranjivih područja  manji nego na nivou čitavog obalnog područja, odnosno opština, što ukazuje na prirodnu očuvanost zaleđa i izraženu urbanizaciju, odnosno degradaciju, uskog obalnog područja.

   
Analiza opšte ranjivosti
-    Analiza opšte ranjivosti: Sažetak(na engleskom jeziku  -General VulnerabilityAssessment: Summary)
-    Analiza ranjivosti uskog obalnog područja (na engleskom jeziku  -VulnerabilityAssessmentoftheNarrowCoastal Zone: Summary)

Prilozi Analize ranjivosti uskog obalnog područja:
   - Habitati izabranih lokaliteta (Velika plaža, Buljarica, Platamuni, Tivatska solila) i ocjena njihove ranjivosti u okviru analize ranjivosti uskog obalnog područja u okviru CAMP programa
-    Karta erozije odabranih slivova crnogorskog primorja i neposredne morske obale
-    Studija seizmičke kategorizacije prostora za primorske opštine Crne Gore
-    Studija ranjivost užeg obalnog područja na olujne vjetrove
-    Procjena podizanja nivoa mora u obalnom području Crne Gore

Studije:
-    Studija biodiverziteta i zaštite obalnog područja Crne Gore
-    Studija analize predjela
-    Erozija – ekspertska studija i analiza

 
 
Powered by Phoca Download