Prijava

Prijavite se

Korisničko ime *
Lozinka *
Četvrtak,Maj 6, 2021

PROGRAM INTEGRALNOG UPRAVLJANJA OBALNIM PODRUČJEM CRNE GORE – CAMP CG

www.camp.mrt.gov.me

1. Uspostavljanje mehanizama za dostizanje održivog razvoja obale.

Ciljevi CAMP-a

2. Podrška u implementaciji Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Crne Gore.

Ciljevi CAMP-a

3. Promocija integralnog i participativnog procesa planiranja i upravljanja obalnim područjem.

Ciljevi CAMP-a

4. Razvoj politika na nacionalnom i lokalnom nivou za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore i podizanje svijesti javnosti.

Ciljevi CAMP-a

5. Transfer instrumenta i pristupa za integralno upravljanje obalnim područjem

Ciljevi CAMP-a

KONTAKT

CAMP MNE
Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Odjeljenje za održivi razvoj i integralno upravljanje morem i obalnim područjem

IV proleterske brigade 19,
81000 Podgorica
Crna Gora

T: +382 (20) 446 - 378
T: +382 (20) 446 - 388
T: +382 (20) 446 - 225
F: +382 (20) 446 - 215

e-mail: jelena.knezevic@mrt.gov.me

 

Map
slide_m-1.jpg slide_m-2.jpg slide_m-4.jpg slide_m-5.jpg slide_m-6.jpg

Uvodni dokumenti

Održiva valorizacija i upravljanje obalnim područjima iznimno je značajno za očuvanja vrijednosti obale kao resursne osnove za razvoj svih država Mediterana, a samim tim i Crne Gore. U tom kontekstu Barselonska konvencija i MAP sistem imaju nezamjenljivu ulogu duže od tri decenije.

Kako bi se intenzivirao proces provedbe integralnog upravljanja obalnim područjima (IUOP) Crne Gore, ugovorne strane Barselonske konvencije odobrile su odluku o realizaciji Programa upravljanje obalnim područjem (CAMP) za Crnu Goru na svom 14. redovnom sastanku održanom od 8. do 11. decembra 2005. godine u Portorožu te je odluka o realizaciji usvojena na sastanku u Splitu 18. i 19. decembra 2006. godine.

Studija izvodljivosti pripremljena je 2008. godine, a ugovor o realizaciju CAMP-a CG potpisan je u maju 2011. godine, nakon čega je otpočela pripremna faza realizacije projekta.

Uvodna radionica, gdje su se prezentirale specifične aktivnosti kao i očekivani rezultati projekta održana je 22. marta u Podgorici.

 
 
Powered by Phoca Download