Prijava

Prijavite se

Korisničko ime *
Lozinka *
Četvrtak,Maj 6, 2021

PROGRAM INTEGRALNOG UPRAVLJANJA OBALNIM PODRUČJEM CRNE GORE – CAMP CG

www.camp.mrt.gov.me

1. Uspostavljanje mehanizama za dostizanje održivog razvoja obale.

Ciljevi CAMP-a

2. Podrška u implementaciji Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Crne Gore.

Ciljevi CAMP-a

3. Promocija integralnog i participativnog procesa planiranja i upravljanja obalnim područjem.

Ciljevi CAMP-a

4. Razvoj politika na nacionalnom i lokalnom nivou za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore i podizanje svijesti javnosti.

Ciljevi CAMP-a

5. Transfer instrumenta i pristupa za integralno upravljanje obalnim područjem

Ciljevi CAMP-a

KONTAKT

CAMP MNE
Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Odjeljenje za održivi razvoj i integralno upravljanje morem i obalnim područjem

IV proleterske brigade 19,
81000 Podgorica
Crna Gora

T: +382 (20) 446 - 378
T: +382 (20) 446 - 388
T: +382 (20) 446 - 225
F: +382 (20) 446 - 215

e-mail: jelena.knezevic@mrt.gov.me

 

Map
slide_m-1.jpg slide_m-2.jpg slide_m-4.jpg slide_m-5.jpg slide_m-6.jpg

Uključivanje javnosti

Proces participacije svih zainteresovanih strana je kritična komponenta svakog IUOP procesa, a posebno onih koje se odnose na procjenu i pokretanje promjena u sistemu upravljanja. Stoga je poseban naglasak stavljen na pravovremene korake u cilju uključivanja svih zainteresovanih strana u sistem odlučivanja.

Uključivanje javnosti u proces izrade Strategije IUOP napravljeno je korištenjem više različitih tehnika , prije svega, dubinski intervjui, fokus grupe i radionice (workshop). Svaka od ovih tehnika daje mogućnost boljeg uvida u postojeće stanje, a interakcija sa izabranim sagovornicima za cilj ima i identifikovanje realnih problema sa kojima se susreće stanovništvo te davanje adekvatnih preporuka i mjera za rješavanje istih.

 
 
Powered by Phoca Download