Prijava

Prijavite se

Korisničko ime *
Lozinka *
Četvrtak,Maj 6, 2021

PROGRAM INTEGRALNOG UPRAVLJANJA OBALNIM PODRUČJEM CRNE GORE – CAMP CG

www.camp.mrt.gov.me

1. Uspostavljanje mehanizama za dostizanje održivog razvoja obale.

Ciljevi CAMP-a

2. Podrška u implementaciji Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Crne Gore.

Ciljevi CAMP-a

3. Promocija integralnog i participativnog procesa planiranja i upravljanja obalnim područjem.

Ciljevi CAMP-a

4. Razvoj politika na nacionalnom i lokalnom nivou za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore i podizanje svijesti javnosti.

Ciljevi CAMP-a

5. Transfer instrumenta i pristupa za integralno upravljanje obalnim područjem

Ciljevi CAMP-a

KONTAKT

CAMP MNE
Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Odjeljenje za održivi razvoj i integralno upravljanje morem i obalnim područjem

IV proleterske brigade 19,
81000 Podgorica
Crna Gora

T: +382 (20) 446 - 378
T: +382 (20) 446 - 388
T: +382 (20) 446 - 225
F: +382 (20) 446 - 215

e-mail: jelena.knezevic@mrt.gov.me

 

Map
slide_m-1.jpg slide_m-2.jpg slide_m-4.jpg slide_m-5.jpg slide_m-6.jpg

Regulisanje obalnih aktivnosti

Uz analize ranjivosti, u cilju optimizacije korišćenja ključnih obalnih resursa, napravljene su analize atraktivnosti obalnog područja za razvoj poljoprivrede te analize namjene i korišćenja obalnog područja. Uz analize stanja, detaljno su se obradiliprocesi transformacije obalnog područja, prvenstveno ciljanom analizom socio-ekonomskih procesa i razvoja, naročito u sektoru poljoprivrede i turizma (uključujući metodologiju za proračun kapaciteta nosivosti u turizmu), analizom institucionalno-legislativnih prilika za upravljanje obalnim područjem te analizom ključnih izvora pritisaka.

Analiza ukazuje da je ukupna površina pogodnih poljoprivednih zemljišta oko 44.630 ha, od čega je površina zemljišta koja su istovremeno vrlo pogodna za sve analizirane kulture (masline, agrume i vinovu lozu) oko 21.187 ha, a ukupna površina optimalnih odnosno prioritetnih područja oko 18.834 ha.Prema izrađenim analizama samo u sektorima ekološke i tradicionalne poljoprivrede, ruralnog i avanturističkog turizma i pratećem uslužnom sektoru postoji realni potencijal za oko 2.000 novih radnih mjesta, odnosno prihod od oko 50 mil. € godišnje, od čega se 12 mil. € odnosi samo na ruralni turizam. Realizacija ovog potencijala bi značila porast zaposlenosti od oko 4% u primorskom regionu odnosno procijenjeni doprinos rastu BDP-a od 3 - 4%.

Istovremeno, utvrđeno je kako su građevinska područja izrazito predimenzionirana u odnosu na broj stanovnika i turističke kapacitete. Niska iskorišćenost građevinskih područja ogleda se velikoj površini neizgrađenog građevinskog područja (19.042 ha),čijom izgrađenošću može živjeti novih 600-800.000 stanovnikate je moguće je realizovati oko 350.000 novih turističkih kreveta.Ako bi došlo do realizacije izgradnje u navedenim građevinskim područjima došlo bi do gubitka minimalno 4.700 ha postojećeg poljoprivrednog zemljišta i zemljišta potencijalno pogodnog za poljoprivredu!

Član 8. IUOP Protokola definiše konkretne mjere i kriterijume za zaštitu i održivo korišćenje obalnog područja, uključujući i utvrđivanje linije odmaka na minimalno 100 metara mjereno od linije morske obale. U cilju što objektivnijeg i ujednačenijeg definisanja odmaka odnosno uslova za njegovu adaptaciju ili proširenje, razrađeni su kriterijumi za njegovu primjenu. Temeljem antropogenih kriterijuma te kriterijuma uslovljenih prirodnim i fizičkim karakteristikama obalnog područjautvrđeno je kako se, zbog postojeće izgradnje i naslijeđenih prava, odmak ne može primjeniti na 50,8% dužine obalne linije. Istovremeno, adaptacija (smanjenje)odmaka moguća je na15,7% dužine obalne linije. Preostali dio, odnosno 33,5% tj. 80.444 m dužine obalne linije čine dijelovi obalnog područja gdje se odmak treba primjeniti od čega se na najveći dio ili 22,3% tj. 54.193 m dužine obalne linije odnosi na područja izvan građevinskih područja koja nisu ni bila predviđena za izgradnju. Bez mogućnosti adaptacije unutar građevinskih područja predloženo je samo preostalih 4,4% tj. 10.050 m dužine obalne linije koja obuhvata područja umjerene, više i najviše ranjivosti, dok uslovi za proširenje odmaka postoje na 6,7% dužine obalne linije.

 
 
Powered by Phoca Download