Prijava

Prijavite se

Korisničko ime *
Lozinka *
Četvrtak,Maj 6, 2021

PROGRAM INTEGRALNOG UPRAVLJANJA OBALNIM PODRUČJEM CRNE GORE – CAMP CG

www.camp.mrt.gov.me

1. Uspostavljanje mehanizama za dostizanje održivog razvoja obale.

Ciljevi CAMP-a

2. Podrška u implementaciji Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Crne Gore.

Ciljevi CAMP-a

3. Promocija integralnog i participativnog procesa planiranja i upravljanja obalnim područjem.

Ciljevi CAMP-a

4. Razvoj politika na nacionalnom i lokalnom nivou za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore i podizanje svijesti javnosti.

Ciljevi CAMP-a

5. Transfer instrumenta i pristupa za integralno upravljanje obalnim područjem

Ciljevi CAMP-a

KONTAKT

CAMP MNE
Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Odjeljenje za održivi razvoj i integralno upravljanje morem i obalnim područjem

IV proleterske brigade 19,
81000 Podgorica
Crna Gora

T: +382 (20) 446 - 378
T: +382 (20) 446 - 388
T: +382 (20) 446 - 225
F: +382 (20) 446 - 215

e-mail: jelena.knezevic@mrt.gov.me

 

Map
slide_m-1.jpg slide_m-2.jpg slide_m-4.jpg slide_m-5.jpg slide_m-6.jpg

Koordinacijski mehanizmi

Pitanje uspostavljanja institucionalne koordinacije je jedan od ključnih zahtjeva Protokola o IUOP. U skladu sa zahtjevima Protokola o IUOP, postojeća upravljačka struktura od značaja za obalno područje Crne Gore razmatrana je uzimajući u obzir:

−    koordinaciju između organa na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i koordinaciju između različitih organa nadležnih za morski i kopneni dio obalnog područja;
−    među-sektorsku i unutar-sektorsku koordinaciju u cilju postizanja usklađenosti i efikasnosti obalnih strategija, planova i programa, kao i drugih inicijativa koje su od značaja za integralno upravljanje obalnim područjem i održivu valorizaciju resursa  obalnog područja.

Na osnovu rezultata tako sprovedene analize predložen je koordinacioni mehanizam koji ima za

Generalno posmatrano postoji povoljan strateški okvir za održivi razvoj Crne Gore i integralno upravljanje obalnim područjem. Iako je integralno upravljanje obalnim područjem relativno nova politika, koncept njenog sprovođenja je utemeljen u određenom broju postojećih politika i strateških dokumenata u Crnoj Gori. Značajan napredak napravljen je u poslednjih nekoliko godina usvajanjem novih zakona (prije svega kao rezultat usklađivanje sa zahtjevima EU), unaprijeđenjem sistema uređenja prostora, kao i ratifikacijom Protokola  o IUOP.

Iako organizacija institucionalnog sistema u Crnoj Gori ukazuje da se poseban značaj poklanja obalnom području, postojeći institucionalni okvir koji je od značaja za upravljanje obalnim područjem Crne Gore, može se ocijeniti kao složen, kako u pogledu nivoa uprave (nacionalnog i lokalnog), tako i u pogledu sektorskih nadležnosti (brojna Ministarstva i organi uprave koje ona koordiniraju, kao i lokalni sekretarijati i agencije).Iako ambiciozno organiziran, ovako složen sistem, uz prihvatanje održivog razvoja kao preferiranog razvojnog koncepta, ostavlja rizik da se umjesto istinskog integrisanja zahtjeva održivosti u razvojne politike i praktične primjene integralnog upravljanja ostane samo u domenu deklarativnog opredjeljenja. Ovo je naročito važno za obalno područje gdje kratkoročne ekonomske koristi mogu da dobiju primat nad dugoročnim zahtjevima za održivošću. U tom smislu posebno je izražen nedostatak iskustva u integralnom upravljanju obalnim područjem i primjeni instrumenata za održivo rješavanje izraženih konflikata u različitim namjenama zemljišta i mora. Primjetan je i nedostatak indikatora kojim bi se mjerili trendovi  u ostvarivanju ciljeva održivosti.Takođe, ograničeni kapaciteti i slabosti ispoljene u saradnji i koordinaciji između različitih djelova administracije i društvenih aktera usporavaju primjenu novog zakonodavstva, politika i strategija od značaja za održivi razvoj obalnog područja i prepreka su praktičnoj primjeni integralnog pristupa upravljanju obalnim područjem.
Stoga je uprkos visokom stepenu posvećenosti održivom razvoju evidentna potreba za dodatnim restrukturiranjem postojećeg koordinacijskog mehanizma s ciljem unaprjeđivanje efikasnosti sistema upravljanja obalnim područjem Crne Gore na nivou vođenja politike i implementacije specifičnih mjera integralnog upravljanja obalnim područjem. Osim toga, osobito je značajna dalja izgradnja kapaciteta, obuka i podizanje svijesti o značaju integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore.

 
 
Powered by Phoca Download