Prijava

Prijavite se

Korisničko ime *
Lozinka *
Četvrtak,Maj 6, 2021

PROGRAM INTEGRALNOG UPRAVLJANJA OBALNIM PODRUČJEM CRNE GORE – CAMP CG

www.camp.mrt.gov.me

1. Uspostavljanje mehanizama za dostizanje održivog razvoja obale.

Ciljevi CAMP-a

2. Podrška u implementaciji Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Crne Gore.

Ciljevi CAMP-a

3. Promocija integralnog i participativnog procesa planiranja i upravljanja obalnim područjem.

Ciljevi CAMP-a

4. Razvoj politika na nacionalnom i lokalnom nivou za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore i podizanje svijesti javnosti.

Ciljevi CAMP-a

5. Transfer instrumenta i pristupa za integralno upravljanje obalnim područjem

Ciljevi CAMP-a

KONTAKT

CAMP MNE
Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Odjeljenje za održivi razvoj i integralno upravljanje morem i obalnim područjem

IV proleterske brigade 19,
81000 Podgorica
Crna Gora

T: +382 (20) 446 - 378
T: +382 (20) 446 - 388
T: +382 (20) 446 - 225
F: +382 (20) 446 - 215

e-mail: jelena.knezevic@mrt.gov.me

 

Map
slide_m-1.jpg slide_m-2.jpg slide_m-4.jpg slide_m-5.jpg slide_m-6.jpg

Strategija IUOP

Strategija IUOP predstavlja obuhvatan policy dokument koji tretira sva ključna pitanja razvoja i očuvanja obalne životne sredine na integralan način, zahtijevajući koordinaciju među nacionalnim, regionalnim i lokalnim nivoima uprave i svim relevantnim institucijama, kao i uključivanje nevladinih i ostalih kompetentnih organizacija.

Strategija IUOP treba da bude:
−    inkluzivna tj. da omoguće uključivanje društvenih aktera u procese njihove pripreme i implementacije;
−    odobrena na najvišem političkom nivou i da osiguraju među-ministarsku koordinaciju na najvišem nivou;
−    usmjerena na usklađivanje sa drugim relevantnim planovima i politikama, uključujući oblast klimatskih promjena, kao i na djelotovoran regulatorni okvir;
−    pripremljena tako da sadrže komunikacione i strategije za finansiranje i izgradnju kapaciteta za IUOP;
−    usmjerena na implementaciju i na ostvarivanje opipljivih rezultata na terenu;
−    pripremljena tako da obuhvate obalno područje u cjelini, integrišući kopno i more, uključujući teritorijalne vode;
−    platforme za pripremu i implementaciju obalnih planova i programa kao i za prekograničnu i međunarodnu saradnju.

 
 
Powered by Phoca Download