Prijava

Prijavite se

Korisničko ime *
Lozinka *
Četvrtak,Maj 6, 2021

PROGRAM INTEGRALNOG UPRAVLJANJA OBALNIM PODRUČJEM CRNE GORE – CAMP CG

www.camp.mrt.gov.me

1. Uspostavljanje mehanizama za dostizanje održivog razvoja obale.

Ciljevi CAMP-a

2. Podrška u implementaciji Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Crne Gore.

Ciljevi CAMP-a

3. Promocija integralnog i participativnog procesa planiranja i upravljanja obalnim područjem.

Ciljevi CAMP-a

4. Razvoj politika na nacionalnom i lokalnom nivou za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore i podizanje svijesti javnosti.

Ciljevi CAMP-a

5. Transfer instrumenta i pristupa za integralno upravljanje obalnim područjem

Ciljevi CAMP-a

KONTAKT

CAMP MNE
Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Odjeljenje za održivi razvoj i integralno upravljanje morem i obalnim područjem

IV proleterske brigade 19,
81000 Podgorica
Crna Gora

T: +382 (20) 446 - 378
T: +382 (20) 446 - 388
T: +382 (20) 446 - 225
F: +382 (20) 446 - 215

e-mail: jelena.knezevic@mrt.gov.me

 

Map
slide_m-1.jpg slide_m-2.jpg slide_m-4.jpg slide_m-5.jpg slide_m-6.jpg

Zaštita prirodnog i kulturnog naslijeđa

U cilju definisanja polaznih uslova zaštite i korišćenja ključnih obalnih resursa kao temeljne podloge u planiranju i kapacitiranju ekonomskog razvoja obalnog područja, razvijena je (i primijenjena) metodologija procjene ranjivosti i pogodnosti obalnog sistema Crne Gore kroz prepoznavanje bitnih prirodnih, ekoloških, predionih, kulturnih vrijednosti i prostornih potencijala.

Analitička osnova pomenute metodologije, između ostalog, uključuje: analizu opšte ranjivosti obalnog područja Crne Gore, detaljnu analizu ranjivosti uskog obalnog područja , kao i ciljane sektorske studije koje kao polazište uzimaju analizu ranjivosti obalnog područja (studija biodiverziteta i zaštite prirode; studija hidrologije, geologije i kvaliteta i kvantiteta voda; analiza antropogenih uticaja na životnu sredinu i zdravlje čovjeka; analiza prirodnih rizika i obalnih procesa).

Rezultati analize ranjivosti jasno ukazuju naizuzetnu ranjivost životne sredineobalnog područja Crne Gore gdje je 2/3 obalnog područja veoma ranjivo. Prema veličini obuhvata izdvajaju se područje Bara i Ulcinja (Ulcinjsko i Anamalsko polje, područje duž Bojane), dok je najveći udio veoma ranjivih površina na području Budve (prirodno očuvana zaleđa i djelovi obale).Analiza u pojasu na udaljenosti 1000 m od obalne linije pokazuje da je udio veoma ranjivih područja manji nego na nivou čitavog obalnog područja, odnosno opština, što ukazuje na prirodnu očuvanost zaleđa i izraženu urbanizaciju, odnosno degradaciju, uskog obalnog područja.


PRILOZI uz Analizu ranjivosti uskog obalnog područja

(Studija ) LISTA STUDIJA :