Prijava

Prijavite se

Korisničko ime *
Lozinka *
Ponedeljak,April 12, 2021

PROGRAM INTEGRALNOG UPRAVLJANJA OBALNIM PODRUČJEM CRNE GORE – CAMP CG

www.camp.mrt.gov.me

1. Uspostavljanje mehanizama za dostizanje održivog razvoja obale.

Ciljevi CAMP-a

2. Podrška u implementaciji Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Crne Gore.

Ciljevi CAMP-a

3. Promocija integralnog i participativnog procesa planiranja i upravljanja obalnim područjem.

Ciljevi CAMP-a

4. Razvoj politika na nacionalnom i lokalnom nivou za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore i podizanje svijesti javnosti.

Ciljevi CAMP-a

5. Transfer instrumenta i pristupa za integralno upravljanje obalnim područjem

Ciljevi CAMP-a

KONTAKT

CAMP MNE
Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Odjeljenje za održivi razvoj i integralno upravljanje morem i obalnim područjem

IV proleterske brigade 19,
81000 Podgorica
Crna Gora

T: +382 (20) 446 - 378
T: +382 (20) 446 - 388
T: +382 (20) 446 - 225
F: +382 (20) 446 - 215

e-mail: jelena.knezevic@mrt.gov.me

 

Map
slide_m-1.jpg slide_m-2.jpg slide_m-4.jpg slide_m-5.jpg slide_m-6.jpg

Aktivnosti

 • Maj - jul 2011. - Konsultativni sastanci povodom uspostavljanja strukture za implementaciju CAMPa CG, uključujući odluku o uspostavljanju partnerstva s kancelarijom UNDPom u Crnoj Gori.
 • 27. jul 2011. - Imenovanje nacionalnog koordinatora za CAMP CG od strane Ministarstva prostornog uređenja i turizma Crne Gore i potpisivanje povezanih/ srodnih ugovora sa PAP/RACom.
 • 10. i 12. jul 2011. - U Podgorici su održane konsultacije i donešena odluka da se CAMP CG vodi paralelno sa sličnim projektima i procesima: razvoj Nacionalne strategije za integralno upravljanje obalnim područjem CG (NS IUOP) i razvoj Integralnog plana upravljanja prekograničnim podučjem Bojana / Buna, oba podržana od strane GEFa kroz komponentu Strateško partnerstvo za veliki morski ekosistem Mediterana.
 • 6 - 8. mart 2011, Split, Hrvatska - Preliminarne konsultacije s PAP/RACom po pitanju strukture stručnog tima koji treba biti angažovan za implementaciju CAMP projekta, kao i nacionalnoj i međunarodnoj strukturi, redefinisanju budžetskih izdvajanja u skladu s aktivnostima koje su definisane u Aneksu I Sporazuma o Programu Integralnog upravljanja obalnim područjem (CAMP) Crne Gore, kao i povezivanje CAMP CG projekta sa izradom Nacionalne strategije za integralno upravljanje obalnim područjem (NS IUOP) i Bojana / Buna projektom.
 • 12. septembar 2011, Bar - Preliminarne konsultacije s predstavnicima GWPa povodom usklađivanja procesa realizacije CAMPa i NS IUOPa uz učestvovanje predstavnika albanske strane i glavnog konsultanta za prekogranični projekat Bojana / Buna.
 • 24. avgust 2011, Budva - Preliminarne nacionalne konsultacije za uspostavljanju Nacionalnog lidera za proces realizacije NS IUOPa i Bojana/ Buna prekograničnog projekta.
 • 29. septembar 2011 - U Podgorici održani sastanci relevantnih stejkholdera kao rezultat dogovora o sadržaju ToRa za angažman Nacionalnog tim lidera za proces realizacije NS IUOP i Bojana/ Buna prekograničnog projekta i izbora Nacionalnog tim lidera za oboje.
 • U kontinuitetu od juna 2011. Razgovori i rad s UNDP-om na definisanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i UNDPa o realizaciji Programa upravljanje obalnim područjem (CAMP) Crne Gore.
 • Februar-oktobar 2011. Proces konsultacija u cilju omogućavanja pune integracije rezultata CAMP CG u novi Prostorni plan za obalno područje Crne Gore.
 • 21-22 decembar 2011.  Prvi sastanak o Procjeni pogodnosti kao elementa CAMPa CG i Nacionalne strategije o IUOP.
 • 22. novembra 2011. - Učestvovanje na sastanku koja je organizovan od strane GIZa u Zagrebu, s ciljem razmjene iskustva o IUOP politici u Crnoj Gori s relevantnim predstavnicima iz hrvatske državne uprave.
 • Februar 2012, Podgorica - Konsultacije o organizaciji i sadržaju Uvodne konferencije za CAMP CG
 • Konsultacije s direktorima i predstavnicima PAP / RAC, CP / RAC, MEDPOL i SPA / RAC o njihovom učestvovanju u programu CAMP Crna Gora nakon specifikacije ToRova za horizontalne i pojedinačne aktivnosti i (tokom XVII COPa Barselonske konvencije, 8-10. februar 2012, Pariz).
 • 1. mart 2012. - Konsultacije Nacionalnog koordinatora za CAMP sa Tim liderom za procjenu pogodnosti u cilju finalizacije ToRa sa komponentom prostornog planiranja;
 • Februar 2012. - Konsultacije s UNDPom Crne Gore u cilju definisanja postupka imenovanja projekt asistenata za CAMP, metodologije za izbor članova stručnog tima i pružanja podrške za organizaciju Uvodne konferencije.
 • Februar 2012. - Konsultacije sa sektorom za prostorno planiranje u Ministarstvu održivog razvoja i turizma kako bi definisali razmjenu dokumenata i podataka između CAMPa i CASPa, kao i usklađivanje metodologije i dinamike za njihovu pripremu.
 • Kontinuirani konsultativni sastanci između CAMP CG Nacionalnog koordinatora i PAP/RAC projekt oordinatora, sa ciljem definisanja specifičnih TORova za CAMP CG aktivnosti;
 • 22. mart 2012, Podgorica - Uvodna konferencija za Programa integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore (CAMP MNE) i Strategiju integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore NS IUOP.
 • Konsultacije UNEP /MAP-a i UNDPa u cilju obezbjeđivanja dodatnih izvora za sprovođenje CAMP. CG.
 • Koordinacija CAMP aktivnosti s drugim srodnim projektima poput prekograničnog projekta Integralno upravljanje podučjem Bojana / Buna, Med PAN i MPA Katić projekta.
 • Usklađivanje CAMP aktivnosti s aktivnostima izrade Prostornog plana za obalno područje (PPPOP) i stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu za isto, zajedno sa upravljačkim timom PPPOPa.
 • Konsultacije o ToRu za ECAP (ecosystem aproach) pilot projekat u Bokokotorskom zalivu.
 • Priprema stručnih inputa za Procjenu ranjivosti.
 • 25. jul 2012. - Organizacija prvog sastanka Upravnog odbora za CAMP CG.
 • Koordinacija CAMP aktivnosti sa drugim srodnim projektima, poput MPA Katić projekta.
 • 6-11. novembar 2012. - U okviru projekta "Uspostavljanje zaštićenog područja u moru Katić i procjena morskih i obalskih ekosistema Crne Gore"  organizovana studijska posjeta Italiji kako bi se predstavnici relevantnih institucija iz Crne Gore (Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Agencija za zaštitu životne sredine, Institut za biologiju mora, JP Morsko dobro, Uprava za inspekcijske poslove,  Opština Bar i Budva) upoznali sa iskustvima Italije u oblasti uspostavljanja i upravljanja zaštićenim područjima u moru. Posjetu su organizovali DFS Engineering Montenegro i D`Appolonia.
 • 19. - 21. novembar 2012. - Stručni sastanak za procjenu ranjivosti i atraktivnosti.
 • 12. - 13. decembar 2012.  - Stručni sastanak za procjenu ranjivosti obalnog područja.
 • 11. - 14. februar 2013. - Radionica za određivanje "Coastal setback" zone, analizu i procjenu ranjivosti priobalnog područja i analizu atraktivnosti priobalnog područja Crne Gore.
 • 16. - 18. mart 2013. - Terensko ispitivanje glavnog tima. Glavni tim ispitivanja je obavio u Kotoru, Baru i Budvi kao i neophodna ispitivanja duž obale.
 • 22. mart 2013. - Godišnja konferecnija za CAMP i NSIUOP.
 • 18. april 2013. - Sastanak sa predstavnicima RZUP-a oko finaliziranja sintezne karte
 • 17. april 2013. - Sastanak glavnog tima sa ministrom Branimirom Gvozdenovićem. Na sastanku je glavni tim prezentovao rezultate dosadašnjih analiza.
 • 18. april 2013. - Drugi sastanaka Upravnog odbora za CAMP i NSIUOP.
 • 10. - 12 jun 2013. - Radionica o primjeni člana 77. Uredbe o izgradnji i finalizacija sintezne karte.
 • 24. jun 2013. - Radionica za razvoj CASP scenarija.
 • 25. septembar 2013. - Obilježen Mediteranski Dan obale
 • 28. januar 2014. - Održana radionica na temu "Promocija inicijativa za IUOP i PNM u Crnoj Gori" i "Ključni nedostaci integralnog upravljanja obalnim područjem CG: Integracija ciljeva zaštite životne sredine u sektorske politike (politike prostornog planiranje i ekonomskog razvoja) u kontekstu primjene IUOP instrumenta"
 • 30. januar - 1. februar 2014 - Radionica "Ekoturizam kao mogućnost za održivi razvoja Boke Kotorske"