Prijava

Prijavite se

Korisničko ime *
Lozinka *
Ponedeljak,April 12, 2021

PROGRAM INTEGRALNOG UPRAVLJANJA OBALNIM PODRUČJEM CRNE GORE – CAMP CG

www.camp.mrt.gov.me

1. Uspostavljanje mehanizama za dostizanje održivog razvoja obale.

Ciljevi CAMP-a

2. Podrška u implementaciji Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Crne Gore.

Ciljevi CAMP-a

3. Promocija integralnog i participativnog procesa planiranja i upravljanja obalnim područjem.

Ciljevi CAMP-a

4. Razvoj politika na nacionalnom i lokalnom nivou za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore i podizanje svijesti javnosti.

Ciljevi CAMP-a

5. Transfer instrumenta i pristupa za integralno upravljanje obalnim područjem

Ciljevi CAMP-a

KONTAKT

CAMP MNE
Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Odjeljenje za održivi razvoj i integralno upravljanje morem i obalnim područjem

IV proleterske brigade 19,
81000 Podgorica
Crna Gora

T: +382 (20) 446 - 378
T: +382 (20) 446 - 388
T: +382 (20) 446 - 225
F: +382 (20) 446 - 215

e-mail: jelena.knezevic@mrt.gov.me

 

Map
slide_m-1.jpg slide_m-2.jpg slide_m-4.jpg slide_m-5.jpg slide_m-6.jpg

Održana Radionica za uspostavljanje koordinacionih mehanizama za integralno upravljanje obalnim područjem

 

 

U okviru projekta CAMP Crna Gora Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrim, u Budvi je 10. jula o.g., organizovalo radionicu na temu „Uspostavljanje koordinacionih mehanizama za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore". Radionici je prisustvovalo oko 20 učesnika, predstavnici resora i institucija na lokalnom i nacionalnom nivou koji imaju nadležnosti po pojedinim pitanjima koja su od značaja za IUOP CG.

DSC00073 640x480

U uvodnom dijelu radionice, prezentovani su modaliteti uspostavljanja koordinacionih mehanizama za IUOP u cilju unaprjeđenja postojećeg institucionalnog okvira od značaja za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore. U nastavku se diskutovalo o tri moguća scenarija: realni scenario, scenario zadržavanja postojećeg statusa i optimalni scenario uspostavlajnja koordinacionih mehanizama za IUOP. Dominirala je podrška realnom scenariju koji podrazumijeva postojanje administartivno-stručnog  i političkig nivoa koordinacije. Posebno je značajno što ovaj predlog u velikoj mjeri podržava nadogradnju postojećih institucionalnih kapaciteta Nacioanlnog Savjeta za održivi razvoj i klimatske promjene, kapacitata Ministarstva održivog razvoja i turizma, te podstiče sinergiju sa djelovanjem buduće Agencije za morsko dobro, u kontekstu vođenja politike IUOP i izvršavanja stručnih poslova od značaja za primjenu IUOP upravljačkih mehanizama. Istovremeno predloženo je i podržano uspostavljanje Koordinacionog tijela za IUOP koje bi imalo dvije osnovne funkcije:

       - služi kao otvoreni "think-tank" forum za diskusiju o pitanjima integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore, a takođe

     - djeluje kao Radna grupa budućeg Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i integralno upravljanje obalnim područjem u kontekstu čega treba da razmatra i ocjenjuje materijale koji se u oblasti integralnog upravljanja obalnim područjem upućuju Nacionalnom savjetu.

U skladu sa iznesenim pojedinačnim predlozima i sugestijama predlozi scenarija za koordinacioni mehanizam biće dodatno razrađeni i biće korišćeni kod izrade NS IUOP CG.

 

 DSC00081 640x480

Održana treća radionica za definisanje ključnih nedostataka integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore u okviru realizacije konsultativnog procesa za izradu Nacionalne strategije za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore sa Planom upr

Održana treća radionica za definisanje ključnih nedostataka integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore u okviru realizacije konsultativnog procesa za izradu Nacionalne strategije za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore (NSIUOP CG) sa Planom upravljanja i Akcionim planom

Tema radionice: Institucionalno-zakonodavni okvir za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore

U sklopu Programa integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore (CAMP CG), u Podgorici 24.06.2014. godine, Ministarstvo održivog razvoja i turizma organizovalo je treću radionicu za definisanje ključnih nedostataka integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore u okviru realizacije konsultativnog procesa za izradu Nacionalne strategije za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore (NSIUOP CG) sa Planom upravljanja i Akcionim planom. Radionici je prisustvovalo oko 30 predstavnika institucija javne uprave na nacionalnom i lokanom nivou.

P6240005

U uvodnom dijelu radionice prisutni su upoznati sa metodologijom koja je korišćena za analizu institucionalno-zakonodavnog okvira za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore, ključnim nalazima u pogledu nedostataka zakonodavnog i institucionalnog okvira, te mogućim modelima za uspostavljanje koordinacionog mehanizma za IUOP.  Problemsko-uzročna analiza je utemeljena na ocjeni usklađenosti nacionalne legistative sa zahtjevima Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja. Tom prilikom, desk metodom analizirano je preko 30 zakonskih i podzakonskih akata, dok je kvalitativnom metodom istraživanja (intervjui) analizirana efikasnost sprovođenja postojećih zakonskih odredbi koje korespondiraju zahtjevima Portokola. Pored toga, za potrebe ove analize sagledana je funkcionalnost svih relevantnih institucija za integralno upravljanje obalnim područjem.

Nakon uvodnog izlaganja, na osnovu rezultata Analize, ukazano je na ključne nedostatke koji su prepoznati kako u zakonodavnom tako i u institucionalnom okviru i date preporuke za rješavanje istih. Rad na radionici karakterišu konstruktivne i sadržajne diskusije od izuzetnog značaja za ocjenu konzistentnosti šire liste analiziranih problema i izbor prioritetnih pitanja za NS IUOP. U drugom dijelu radionice, učesnicima su prezentovana tri predložena scenarija za uspostavljanje koordinacinog mehanizma za integralno upravljanje obalnim područjem, nakon čega je odlučeno da je obzirom na složenost i značaj ovog pitanja neophodno organizovati poseban participativni sastanak za koji je predložemo da se organizuje u saradnji sa JPMD, 08. jula 2014. godine u Budvi.  

P6240004

CAMP CG realizuje Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa Mediteranskim akcionim planom u okviru programa za životnu sredinu Ujedinjenih nacija (UNEP/MAP – PAP RAC), uz podršku Partnerstva za Mediteran (Med Partnership) i Programa za razvoj Ujedinjenjenih nacija u Crnoj Gori (UNDP). Partner Ministarstva održivog razvoja i turizma u sprovođenju participativnog dijela procesa u izradi NSIUOP CG je CEED Consulting.

Radinoca na temu "Institucionalno-zakonodavni okvir za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore"

U utorak, 24. juna 2014. godine,  u Ministarstvu održivog razvoja i turizma održaće se radinoca na temu "Institucionalno-zakonodavni okvir za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore". Radionicu organizuje Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa CEED Consultingom, u okviru  participativnog procesa za izradu Strategije integralnog upravljanja obalnim područjem. Cilj radionice je da predstavi  ključne nalaze analize "Institucionalno-zakonodavni okvir za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore".

U prvom dijelu radionice biće razmotreni ključni nedostaci integralnog upravljanja obalnim područjem u kontekstu postojećeg zakonodavnog i institucionalnog okvira, dok će u drugom dijelu radionice biti prezentovani predlozi za uspostavljenje koordinacionog mehanizma za integralno upravljanje obalnim područjem.

Održana druga radionica za definisanje ključnih nedostataka integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Goreu okviru realizacije konsultativnog procesa za izradu Nacionalne strategije za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore (NSIUOP CG) s

 

U sklopu Programa integralnog programa upravljanja Crne Gore (CAMP CG), u Baru 21.03.2014. godine, Ministarstvo održivog razvoja i turizma organizivalo je radionicu za definisanje ključnih nedostataka integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore u okviru realizacije konsultativnog procesa za izradu Nacionalne strategije za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore (NSIUOP CG) sa Planom upravljanja i Akcionim planom. Radionici je prisustvovalo oko 50 predstavnika instiucija javne uprave na nacionalnom i lokanom nivou, predstavnici NVO i privatnog sektora, te drugih relevantnih institucija.

DSC00053

U uvodnom dijelu radionice prisutni su upoznati sa ciljevima i dosadašnjim rezultatima u okviru projekta CAMP. Ukazano je na ulogu i značaj CAMP projekta u kontekstu izrade Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore (PPPNOP CG) i NSIUOP CG, nakon čega su predstavljene uzročno-posljedične analize problema koji utiču na politike u sektorima turizma, poljoprivrede i uređenja prostora. Tokom predstavljanja uzročno-posljedične analize problema u navedenim sektorima učesnici su se aktivno uključivali u diskusiju obrazlažući svoje mišljenje i predloge.

DSC00058

 

"Prezentovane analize nemaju intenciju tumačenja ili zamjene sektorskih politka već predstavljaju jedinstveni analitički format koji će se primjenjivati za široki spektar oblasti, a koji je neophodan sa aspekta integralnog upravljanja obalnim područjem. Cilj je da se na kraju procesa izdvoje ona problemska pitanja koja imaju uticaj na poziciju samog sektora u kontekstu upravljanja obalnim područjem; kao i da se  izdvoje one teme koje imaju karakter međusektorskih uzročno-posljedičnih veza, koje se kao takve ne mogu tretirati na nivou pojedinačnog sektora", istakla je Jelena Knežević, koordinator projekta u ime Ministarstva održivog razvoja i turizma.

U drugom dijelu radionice, u okviru radnih grupa po tematskim oblastima, učesnici su diskutovali o identifikovanim problemima i njihovim uzrocima, i popunjavali upitnike koji su se odnosili na analizu ključnih problema. Učesnici su zaključili da se najveći problemi u ovim sektorima odnose na izražen trend prenamjene poljprivrednog u gradsko-građevinsko zemljište, kao i na nedovoljno uvezivanje sektora poljoprivrede i sektora turizma. Problem zastupljenosti turizma niske rente, između ostalog, treba rješavati i kroz valorizaciju kulturne baštine kojom Crna Gora raspolaže.

DSC00146

Po ocjenama učesnika, radionica je u velikoj mjeri opravdala očekivanja. Odgovori, smjernice i komentari koje su iznijeti u okviru partivipatinog procesa biće analizirani od strane ekspertskog tima i integrisani u Nacionalnu strategiju za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore.

CAMP CG relaizuje Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa Mediteranskim akcionim planom u okviru programa za životnu sredinu Ujedinjenih nacija (UNEP/MAP - PAP/RAC), uz podršku Partnerstva za Mediteran (Med Partnership) i Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP). Partner Ministarstva održivog razvoja i turizma u sprovođenju participativnog dijela procesa u izradi NSIUOP CG je CEED Consulting.

 

 

Održana Radionica za harmonizaciju Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore (PPPNOP CG) i Prostorno-urbanističkih planova opština sa rezultatima Programa integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore (CAMP CG)

U sklopu projekta CAMP Crna Gora, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u Podgorici je 11 - 12.02.2014. godine organozovalo dvodnevnu radionicu za harmonizaciju Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore (PPPNOP CG) i Prostorno-urbanističkih planova opština sa rezultatima Programa integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore (CAMP CG). Radionici je priustvovalo oko 50 učesnika među kojima su bili predstavnici opština, obrađivači PUPova primorskih opština, ministarstava i drugih relevantnih institucija.

DSC00077

U uvodnom dijelu radionice, nakon pozdravne riječi, prisutni su upoznati sa rezultatima analize održivosti prostornog razvoja obalnog područja Crne Gore i sa rezultatima analize ranjivosti i analize atraktivnosti obalnog poručja CG do kojih se došlo u okviru CAMPa CG.

U popodnevnom dijelu radionice prisutnima su predstavljeni scenariji razvoja obalnog područja CG u okviru izrade PPPNOP CG uključujući i varijantne modele definisanja građevinskih područja, nakon čega su predstavnici opština i obrađivači PUPova prezentovali stanje PUP-ova primorskih opština.

DSC00095

Drugog dana radionice organizovane su tehničke konsultacije ekspertskog tima CAMP-a sa obrađivačima PUPova i obrađivačem PPPNOP CG u kontekstu sugestija za dalje usklađivanje prostorno-planske dokumentacije sa preporukama CAMP projekta.

Po ocjenama učesnika, radionica je opravdala očekivanja. Odgovori, smjernice i komentari koje su iznijeti u okviru participatinog procesa biće evaluirani od strane ekspertskog tima CAMP, kao i korišćeni prilikom izrade PPPNOP CG i PUPova primorskih opština.

DSC00075

Radionica na temu "Ekoturizam kao razvojna mogućnost za održivi razvoj u Boki Kotorskoj"

30. januar - 1. februara 2014. godine

 

U okviru projekta CAMP Crne Gora, u Boki Kotorskoj, održana je trodnevna radionica, od 30. januara do 1. februara o.g., posvećena ekoturizmu sa ciljem da se istraže mogućnosti za održivi razvoj visoko ranjive mikro regije Boka Kotorskog zaliva u cilju ostvarivanja valjanog ekološkog statusa.  Takođe, UNEP/MAP, regionalni centri aktivnosti SCP/RAC, SPA/RAC, PAP/RAC i program MEDPOL u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma Crne Gore organizovali du ovaj događaj kako bi se doprinelo kreiranju Nacionalne strategije za integralno upravljanje obalnog područja Crne Gore.

 

Osnovni cilj ove radionice bio je da se razmjene najbolje prakse (najbolja iskustava), definišu akcije i strategije za jačanje ekoturizma i da se finalizira SWOT analiza. Posebno mesto je dodeljeno i podizanju  svijesti u okviru radionice, s obzirom da su potrebe za ovim sve veće, zahvaljujući akcijama sa suštinskim naporima za izgradnju institucionalnih, zakonodavnih i strateških okvira za sprovođenje IUOP Protokola u Crnoj Gori. Radionica je takođe osmišljena na način kako bi se obezbijedila metodologija za preduzimanje projekta preduzetništva u sektoru ekoturizma, i ilustrovanje iste primjenom praktičnih primjera, koji su skladno tome pomogli da se podstakne umrežavanje i interakcija između učesnika. 

049.1

 

Glavni akteri radionice bili su državni i lokalni organi vlasti, potencijalni ekopreduzetnici, nevladine organizacije, zaintersovana javnost i studenti. Svi su aktivno učestvovali u svim sferama radionice i doprinjeli radionici kako sa velikom količinom informacija tako i sa saznanjima o ekoturizmu i dobrim praksama preduzetništva ali i državnim praksama u ovoj oblasti.

                                                     

Međunarodni eksperti iz oblasti ekoturizma, zelene i plave ekonomije i smanjenja zagađenja mora su održali prezentacije koje su bile skoncentrisane na ozeljenavnaje ekonomije u Boki Kotorskoj, smanjenje zagađenja kao preduslov za ozelenjavanje ekonomije, razvoj Master plana za zelenu i plavu ekonomiju u Boka Kotorskoj kao i slučajevi iz poslovanja kao što su upravljanje prirodnim resursima zemljišta i koraci ka ekopreduzetništvu.

 

Poslednji dan radionice bio je rezervisan za okrugli sto više zainteresovanih strana kao bi se raspravljalo o prvim rezultatima studije izvodljivosti  „Ekoturizam za lokalni razvoj u Boki Kotorske“ i druge relevantne teme vezane zaProgram integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore(CAMP CG). Okrugli sto je bio veoma uspješan i svi učesnici dali su svoje poglede i vjerovanja u vezi sa budućnošću ekoturizma u Boki Kotorskoj, koji će biti razmotreni u studiji izvodljivosti koja će biti finalizovana posle radionice.

IMG 2487.1

 

Radionica na temu "Promocija inicijativa za IUOP i PNM u Crnoj Gori"

 

 

Radionica na temu "Promocija inicijativa za IUOP i PNM u Crnoj Gori" i "Ključni nedostaci integralnog upravljanja obalnim područjem CG: Integracija ciljeva zaštite životne sredine u sektorske politike (politike prostornog planiranja i ekonomskog razvoja) u kontekstu primjene IUOP instrumenta" 

U sklopu projekta CAMP Crna Gora, Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrim, u Budvi je 28.01.2014. godine organizovalo radionicu na temu "Promocija inicijativa za integralno upravljanje obalnim područjem i planiranje namjene mora u Crnoj Gori". Radionici je prisustvovalo oko 80 učesnika, predstavnici institucija na lokalnom i nacionalnom nivou, NVO sektor, privatni sektor  i druge relevantne institucije. 

U uvodnom dijelu radionice, nakon pozdravne riječi,  prisutni su upoznati sa rezultatima i ciljevima projekata CAMP i SHAPE, nakon čega im je predstavljena metodologija izrade Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore.

U drugom dijelu radionice,  predstavljena je vizija održivog razvoja obalnog područja i ključni nedostaci integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore sa aspekta integracije ciljeva zaštite životne sredine u sektorske politike u kontekstu primjene IUOP insturmenata. Nakon prezentacije rezultata ekspertskog rada u okviru realizacije CAMP-a CG,  učesnici su, obrazlažući svoje ideje i mišljenje, aktivno učestvovali u diskusiji i popunjavali upitnike koji su se odnosili na analizu ključnih problema.

IMG 2448.1

Po ocjenama učesnika radionica je u velikoj mjeri opravdala očekivanja. Odgovori, smjernice i komentari koje su iznijeti u okviru participativnog procesa biće evaluirani od strane ekspertskog tima i predstavljaće input za izradu Nacionalne strategije za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore.

Agendu radionice možete preuzeti ovdje.

 

 

CAMP Godišnji sastanak

Godišnji sastanak za Program upravljanja obalnim područjem Crne Gore (CAMP) i Nacionalnu strategiju integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore (NS IUOP) održan je 19. aprila u hotelu Crna Gora sa početkom u 10,00 sati.
 
Sastanak je otvorio ministar održivog razvoja i turizma Crne Gore Branimir Gvozdenović, direktorica PAP/RAC-a (Regionalni centar za program prioritetnih akcija iz Splita kao dio UNEP/MAP sistema) Željka Škaričić i stalni predstavnik UNDP-a Rastislav Vrbenski.
 
Godisnja konferencija 3
 
 
 
Uvodni dio od 10,00 – 10,30 bio je otvoren za javnost, nakon čega je otpočeo zatvoreni (radni) dio sastanka.
 
Na dešavanju su bili razmatrani rezultati prve faze u pripremi Plana upravljanja obalnim područjem Crne Gore i izradi Nacionalne strategije upravljanja obalnim područjem, kao i očekivani rezultati predstojeće faze u realizaciji Projekta.
 
CAMP podrazumijeva izradu niza analiza koje se odnose na nivo ranjivosti obalnog područja CG i raspoloživosti potencijala za razvoj, primarno u kontekstu atraktivnosti za razvoj turističkih i drugih sadržaja. Istovremeno CAMP program obezbjeđuje stručne podloge za izradu novog Prostornog plana posebne namjene za obalno područje CG.
Na taj način Crna Gora među prvim državama u regionu uspostavlja odgovarajući okvir za sprovođenje značajnog dijela međunarodnih obaveza u kontekstu integralnog upravljanja obalnim područjem.
Na sastanku su učestvovali predstavnici Regionalnog centra za program prioritetnih aktivnosti (PAP/RAC u okviru UNEP/MAPa), UNDP-a CG, predstavnici opština (Herceg-Novi, Tivat, Kotor, Budva, Bar i Ulcinj), stručnih institucija, međunarodnih i nevladinih organizacija, kao i drugi relevantni subjekti.
 
Agendu Godišnjeg sastanka možete preuzeti ovdje.

Mediteranski Dan obale

Poster_30_x_45.pdf

U okviru tradicionalne proslave Dana obale, koji se od 2007. godine obilježava u svim zemljama Mediterana, u organizaciji Centra za preduzetništvo i ekonomski razvoj (CEED) i u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, danas je realizovan niz aktivnosti u najjužnijoj crnogorskoj opštini Ulcinju.

Dan obale obilježen je u okviru projekata "Uključivanje civilnog društva u planiranje integralnog upravljanja obalnim područjem" i Programa upravljanja obalnim područjem (CAMP CG), sa ciljem promovisanja značaja očuvanja obale kroz sprovođenje politike integralnog upravljanja obalnim područjima.

Kako bi javnost bila upoznata sa aktivnostima koje se realizuju u sklopu ova dva projeka, na trgovima svih 6 primorskih opština dijeljen je promotivni matrijal. Uporedo sa tim, na pristanu Male plaže u Ulcinju, sa djecom iz vrtića organizovana je likovna radionica. U nekoliko različitih tehnika, djeca su na kreativan način pokazala kako oni vide obalu u budućnosti.

U kontekstu aktivnog uključivanja mladih, organizovane su prezentacije posvećene značaju očuvanja obale u osnovnim školama "Boško Strugar" i "Maršal Tito", kao i u Gimnaziji u Ulcinju. Ovom prilikom dodijeljene su novčane nagrade za tri najbolje ocijenjena eseja na temu "Obala/More kakvu/koje zaslužujemo".

Opširnije: Mediteranski Dan obale

Sastanak povodom finalizacije Projekta MPA2

 

Sastanak povodom finalizacije Projekta "Uspostavljanje zaštićenog područja u moru “Katič” i procjena morskih i obalskih ekosistema Crne Gore" biće održan 14. marta o.g. Ovaj sastanak služiće između ostalog za prezentovanje konačnih rezultati MPA2 projekta.

 

Sastankom će koordinirati gđa Mia Fant, predstavni DFS-a, i gđa Jelena Knežević, savjetnica ministra, a sastanku će pored predstavnika Ministarstva održivog razvoja i turizma prisustvovati predstavnici primorskih opština, JPMD-a, Lučke uprave, Instituta za biologiju mora, Agencije za zaštitu životne sredine, Ministarstva kulture i Ministarstva saobraćaja i pomorstva.

 

Agendu sastanka možete pogledati ovdje.

 

CAMP sastanak 12-14.februar

Od 12-14. februara biće održana CAMP radionica za definisanje obalnog odmaka, analizu rnajivosti uskog obalnog područja i atraktivnost obalnog područja crne Gore.

Sastanku će prisustvovati predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma kao eksperti angažovani na projektu i predstavnici PAP/RACa.