Prijava

Prijavite se

Korisničko ime *
Lozinka *
Petak,Septembar 25, 2020

PROGRAM INTEGRALNOG UPRAVLJANJA OBALNIM PODRUČJEM CRNE GORE – CAMP CG

www.camp.mrt.gov.me

1. Uspostavljanje mehanizama za dostizanje održivog razvoja obale.

Ciljevi CAMP-a

2. Podrška u implementaciji Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Crne Gore.

Ciljevi CAMP-a

3. Promocija integralnog i participativnog procesa planiranja i upravljanja obalnim područjem.

Ciljevi CAMP-a

4. Razvoj politika na nacionalnom i lokalnom nivou za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore i podizanje svijesti javnosti.

Ciljevi CAMP-a

5. Transfer instrumenta i pristupa za integralno upravljanje obalnim područjem

Ciljevi CAMP-a

KONTAKT

CAMP MNE
Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Odjeljenje za održivi razvoj i integralno upravljanje morem i obalnim područjem

IV proleterske brigade 19,
81000 Podgorica
Crna Gora

T: +382 (20) 446 - 378
T: +382 (20) 446 - 388
T: +382 (20) 446 - 225
F: +382 (20) 446 - 215

e-mail: jelena.knezevic@mrt.gov.me

 

Map
slide_m-1.jpg slide_m-2.jpg slide_m-4.jpg slide_m-5.jpg slide_m-6.jpg

Uvodna konferencija za CAMP CG i NS IUOP CG

CAMP-uvodna konferencija

22. marta, 2012. godine, u hotelu Podgorica održana je Uvodna konferencija za Program integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore-CAMP CG i Nacionalnu strategiju integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore -NS IUOP CG. Konferencija je otvorena pozdravnim obraćanjima Sanje Lješković Mitrović, pomoćnice ministra za prostorno planiranje u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Marie Luisa Silva Mejias, koordinatorke UNEP/MAPa i izvršnog sekretara Barselonske Konvencije, Željke Skaričić, direktorice PAP/RACa, Enrique de Villamore Martin, direktora CP/RACa, Lovite Ramguette, zamjenice stalnog predstavnika UNDP u Crnoj Gori. U obraćanjima je ukazano na izuzetni značaj održive valorizacije prostora obalnih područja i značaja integralnog upravljanja obalnim područjima u cilju očuvanja vrijednosti obale kao resursne osnove za razvoj svih država Mediterana, a samim tim i za Crnu Goru. U tom kontekstu, Barselonska konvencija i MAP sistem imaju nezamjenljivu ulogu duže od tri decenije.

Na početku radnog dijela Konferencije Jelena Knežević, nacionalni koordinator za CAMP CG, održala je prezentaciju u kojoj je predstavila Prvi izvještaj za CAMP CG. Učesnike je upoznala sa fazama koje su prethodile održavanju Uvodne konferencije:

  • Ugovorne strane konvencije iz Barselone odobrile su odluku o realizaciji Programa upravljanje obalnim područjem (CAMP) za Crnu Goru na svom 14. redovnom sastanku održanom od 8. do 11. decembra 2005. godine u Portorožu
  • Odluka o započinjanju realizacije projekta CAMP Crna Gora usvojena je na sastanku u Splitu 18. i 19. decembra 2006. godine
  • Studija izvodljivosti pripremljena je u periodu od decembra 2007. do maja 2008. Godine
  • Ugovor za realizaciju CAMPa CG potpisan je u maju 2011. godine, nakon čega je otpočela pripremna faza realizacije projekta.

U daljem izlaganju, Kneževićeva je ukazala na povezanost CAMPa sa izradom CASPa (Prostorni plan posebne namjene za obalno područje ) i sa dva projekta podržana od strane GEF MED Partnershipa- Prekogranični projekat integralnog upravljanja za Bojanu/Bunu (Albanija i Crna Gora) i izradom Nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem CG. Postoji još niz inicijativa i projekata povezanih sa CAMPom, kao što su: ADRICOS Intermidiate projekat, uspostavljanje MPA Katić, revizija statusa zaštićenih obalnih područja, GRECO inicijativa.

 

Marina Marković, predstavnik PAP/RACa koji je zadužen za koordinaciju realizacije CAMPa CG, se u svom izlaganju fokusirala na jednu od najznačajnijih komponenti CAMPa CG, izradu baznih studija. Detaljno je prezentovala sadržaj i način izrade studija, kao i vremenske rokove i svrhu njihove izrade. Bazne studije se mogu podijeliti u 3 grupe:

 

  • Analiza prirodnih resursa: bioraznovrsnost i zaštita prirode i analize vodnih resursa. Što se tiče bioraznovrsnosti biće obuhvaćeni i kopneni i morski ekosistemi. Ujedno će se identifikovati ključna i vrijedna staništa;
  • Obalni procesi i rizici: erozija, seizmički rizici i uticaji klimatskih promjena, i
  • Ciljane socio-ekononske analize: socio-ekonomski profil, demografski potencijali, rezidencijalni turizam. Indeks demografskog potencijala zahtijeva obradu različitih demografskih pokazatelja, kao što su: struktura stanovništva po godinama, polu, obrazovanju, i td.

Pitanja od značaja za Analizu osjetljivosti i pogodnosti činila su ključne aspekte u prezentaciji Aleša Mlakara, PAP/RAC konsultanta, dok je Gojko Berlengi, PAP/RAC ekspert, koji će pružiti stručnu podršku u realizaciji komponente CAMPa CG koja se odnosi na prostorno planiranje, u svom izalganju govorio o značaju prostornog planiranja za integralno uprvaljanje obalnim područjem Crne Gore.

U nastavku Konferencije, učesnicima su su imali priliku da čuju izlaganja/prezentacije Saše Karajović, prostorni planer, Dragana Markovića, savjetnik direktora u JP “Morsko dobro”, Dragane Radević, direktorica CEED Consultinga i Enrique de Villamore Martin, direktor CP/RACa.

Na kraju Konferencije je uslijedila sadržajna diskusija tokom koje su učesnici dali svoje mišljenje i komentare na prezentovane materijale u cilju poboljšanja procesa realizacije CAMP-a CG.

Sve prezentacije možete preuzeti ovdje.