Prijava

Prijavite se

Korisničko ime *
Lozinka *
Četvrtak,Maj 6, 2021

PROGRAM INTEGRALNOG UPRAVLJANJA OBALNIM PODRUČJEM CRNE GORE – CAMP CG

www.camp.mrt.gov.me

1. Uspostavljanje mehanizama za dostizanje održivog razvoja obale.

Ciljevi CAMP-a

2. Podrška u implementaciji Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Crne Gore.

Ciljevi CAMP-a

3. Promocija integralnog i participativnog procesa planiranja i upravljanja obalnim područjem.

Ciljevi CAMP-a

4. Razvoj politika na nacionalnom i lokalnom nivou za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore i podizanje svijesti javnosti.

Ciljevi CAMP-a

5. Transfer instrumenta i pristupa za integralno upravljanje obalnim područjem

Ciljevi CAMP-a

KONTAKT

CAMP MNE
Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Odjeljenje za održivi razvoj i integralno upravljanje morem i obalnim područjem

IV proleterske brigade 19,
81000 Podgorica
Crna Gora

T: +382 (20) 446 - 378
T: +382 (20) 446 - 388
T: +382 (20) 446 - 225
F: +382 (20) 446 - 215

e-mail: jelena.knezevic@mrt.gov.me

 

Map
slide_m-1.jpg slide_m-2.jpg slide_m-4.jpg slide_m-5.jpg slide_m-6.jpg

CAMP sastanak, 19-21. novembar

U okviru projekta Program integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore – CAMP CG, od 19-21. novembra o.g., biće održan sastanak za analizu ranjivosti i atraktivnosti obalnog područja Crne Gore. Na sastanku će se, između ostalog, govoriti o do sada ostvarenim rezultatima projekta, daljem planu rada na uskom obalnom području i značaju projekta za izradu Prostornog plana obalnog područja Crne Gore

Sastanku će prisustvovati predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma (sektor za uređenje prostora), experti angažovani na projektu, predstavnici PAP/RACa, Republički zavod za urbanizam, u svojstvu obrađivača Prostornog plana, predstavnici Uprave za nekretnine, kao i Mia Fant iz DFS Engineering-a.

Agendu sastanka možete preuzeti ovdje.