Prijava

Prijavite se

Korisničko ime *
Lozinka *
Četvrtak,Maj 6, 2021

PROGRAM INTEGRALNOG UPRAVLJANJA OBALNIM PODRUČJEM CRNE GORE – CAMP CG

www.camp.mrt.gov.me

1. Uspostavljanje mehanizama za dostizanje održivog razvoja obale.

Ciljevi CAMP-a

2. Podrška u implementaciji Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Crne Gore.

Ciljevi CAMP-a

3. Promocija integralnog i participativnog procesa planiranja i upravljanja obalnim područjem.

Ciljevi CAMP-a

4. Razvoj politika na nacionalnom i lokalnom nivou za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore i podizanje svijesti javnosti.

Ciljevi CAMP-a

5. Transfer instrumenta i pristupa za integralno upravljanje obalnim područjem

Ciljevi CAMP-a

KONTAKT

CAMP MNE
Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Odjeljenje za održivi razvoj i integralno upravljanje morem i obalnim područjem

IV proleterske brigade 19,
81000 Podgorica
Crna Gora

T: +382 (20) 446 - 378
T: +382 (20) 446 - 388
T: +382 (20) 446 - 225
F: +382 (20) 446 - 215

e-mail: jelena.knezevic@mrt.gov.me

 

Map
slide_m-1.jpg slide_m-2.jpg slide_m-4.jpg slide_m-5.jpg slide_m-6.jpg

Mediteranski Dan obale

Poster_30_x_45.pdf

U okviru tradicionalne proslave Dana obale, koji se od 2007. godine obilježava u svim zemljama Mediterana, u organizaciji Centra za preduzetništvo i ekonomski razvoj (CEED) i u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, danas je realizovan niz aktivnosti u najjužnijoj crnogorskoj opštini Ulcinju.

Dan obale obilježen je u okviru projekata "Uključivanje civilnog društva u planiranje integralnog upravljanja obalnim područjem" i Programa upravljanja obalnim područjem (CAMP CG), sa ciljem promovisanja značaja očuvanja obale kroz sprovođenje politike integralnog upravljanja obalnim područjima.

Kako bi javnost bila upoznata sa aktivnostima koje se realizuju u sklopu ova dva projeka, na trgovima svih 6 primorskih opština dijeljen je promotivni matrijal. Uporedo sa tim, na pristanu Male plaže u Ulcinju, sa djecom iz vrtića organizovana je likovna radionica. U nekoliko različitih tehnika, djeca su na kreativan način pokazala kako oni vide obalu u budućnosti.

U kontekstu aktivnog uključivanja mladih, organizovane su prezentacije posvećene značaju očuvanja obale u osnovnim školama "Boško Strugar" i "Maršal Tito", kao i u Gimnaziji u Ulcinju. Ovom prilikom dodijeljene su novčane nagrade za tri najbolje ocijenjena eseja na temu "Obala/More kakvu/koje zaslužujemo".

Takođe, u okviru proslave Dana obale, CEED i Ministarstvo su u saradnji sa NVO "Zeleni korak", NVO "Bojana" i NVO "Kreativni grad" iz Ulcinja, organizovali čišćenje središnjeg dijela Velike plaže i jedne lokacije na Adi Bojani.

Navedene aktivnosti naišle su na veliku zainteresovanost svih građana Ulcinja, čime se potvrđuje razvoj svijesti o očuvanju životne sredine, obale i mora stanovnika ovog primorskog grada.

Projekat "Uključivanje civilnog društva u planiranje integralnog upravljanja obalnim područjem" realizuje se uz podršku CEPF fonda.

Press konferencija povodom Dana obale održana je u multimedijalnoj sali Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Tom prilikom prezentovani su rezultati ostvareni kroz Program integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore (CAMP CG) , koji se realizuje u okviru podrške UNEP/MAPa Crnoj Gori. Program je značajan jer su, između ostalog, u njegovim okvirima, izrađene analize osjetljivosti obalnog područja sa više apekata (buka, biodiverzitet, vode, seizmičnost itd.), izgrađenosti i atraktivnosti, te njegovo zoniranje u skladu sa tim analizama. Takođe, biće izrađena i Nacionalna strategija za upravljanje obalnim područjem.

Na Konferenciji se govorilo i o projektu "Uključivanje civilnog društva u planiranje integralnog upravljanja obalnim područjem" sa čijom se realizacijom upravo otpočinje, a koji sprovodi Centar za preduzetništvo i ekonomski razvoj (CEED). Projekat je finansiran posredstvom CEPF fonda . Cilj je da se kroz angažovanje javnosti i civilnog društva u obalnom području, naročito javnosti na teritoriji Ulcinja (obzirom na izuzetnost plaža u ovoj opštini), podstakne održivo upravljanje kroz širenje informacija o vrijednostima i ugroženosti obale.

Dan obale - slika press 1

Jelena Knežević, nacionalni koordinator za CAMP CG, tokom uvodnog izlaganja osvrnula se na važnost obilježavanja Dana obale, ističući ciljeve ove manifestacije. Kao najbitnije izdvojila je ciljeve koji se tiču ostvarivanja vizije o Obali koja je otporna, produktivna, raznolika, posebna, zdrava i atraktivna. Kako CAMP CG pripada novoj generaciji CAMP programa koji podrazumijevaju integralnu analizu i planiranje velikog broja sektorskih politika, u skladu sa principima i mjerama integralnog upravljanja obalnim područjima, Jelena Knežević je sa posebnom pažnjom predstavila   strukturu za realizaciju CAMP-a programa navodeći detaljne analize koje su sprovoedene kako u užem dijelu obalnog područja tako i u širem.

Poseban naglasak prilikom izrade analiza dat je atraktivnosti obalnog područja za razvoj poljoprivrede koja će, zajedno sa ostalim analizama koje budu mapirane, biti korišćena u prostornom planiranju obale. Koordinatorka CAMP CG važnim je ocijenila i to što se prvi put u Crnoj Gori koristi ovakav pristup, u okviru kojeg se podaci o stanju životne sredine i podaci o stanju izgrađenosti prenose u prostorno upotrebljive podatke. Takođe je ocijenila da je učešće javnosti i svih relevantnih grupa u izradi CAMP-a CG jako bitno i izrazila uvjerenje da će se, uz podršku CEED-a, u narednom periodu, svi relevantni subjekti detaljno upoznati sa konceptom Integralnog upravljanja obalnim područjem (IUOP CG).

Na kraju, Knežević je, zaključujuići uvodno izlaganje, naglasila i to da će sve navedeno biti pretočeno u novi strateški dokument koji će biti uveden u nacionalni, institucionalni i zakonodavni okvir, koji će omogućiti da sve ove konkretne aktivnosti uspješno budu implementirane.

Slike sa aktivnostima tokom Dana obale možete pogledati na sledeća dva linka - link1 i link2.

Plan aktivnosti tokom Dana obale možete pogledati ovdje.