Prijava

Prijavite se

Korisničko ime *
Lozinka *
Četvrtak,Maj 6, 2021

PROGRAM INTEGRALNOG UPRAVLJANJA OBALNIM PODRUČJEM CRNE GORE – CAMP CG

www.camp.mrt.gov.me

1. Uspostavljanje mehanizama za dostizanje održivog razvoja obale.

Ciljevi CAMP-a

2. Podrška u implementaciji Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Crne Gore.

Ciljevi CAMP-a

3. Promocija integralnog i participativnog procesa planiranja i upravljanja obalnim područjem.

Ciljevi CAMP-a

4. Razvoj politika na nacionalnom i lokalnom nivou za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore i podizanje svijesti javnosti.

Ciljevi CAMP-a

5. Transfer instrumenta i pristupa za integralno upravljanje obalnim područjem

Ciljevi CAMP-a

KONTAKT

CAMP MNE
Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Odjeljenje za održivi razvoj i integralno upravljanje morem i obalnim područjem

IV proleterske brigade 19,
81000 Podgorica
Crna Gora

T: +382 (20) 446 - 378
T: +382 (20) 446 - 388
T: +382 (20) 446 - 225
F: +382 (20) 446 - 215

e-mail: jelena.knezevic@mrt.gov.me

 

Map
slide_m-1.jpg slide_m-2.jpg slide_m-4.jpg slide_m-5.jpg slide_m-6.jpg

CAMP Godišnji sastanak

Godišnji sastanak za Program upravljanja obalnim područjem Crne Gore (CAMP) i Nacionalnu strategiju integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore (NS IUOP) održan je 19. aprila u hotelu Crna Gora sa početkom u 10,00 sati.
 
Sastanak je otvorio ministar održivog razvoja i turizma Crne Gore Branimir Gvozdenović, direktorica PAP/RAC-a (Regionalni centar za program prioritetnih akcija iz Splita kao dio UNEP/MAP sistema) Željka Škaričić i stalni predstavnik UNDP-a Rastislav Vrbenski.
 
Godisnja konferencija 3
 
 
 
Uvodni dio od 10,00 – 10,30 bio je otvoren za javnost, nakon čega je otpočeo zatvoreni (radni) dio sastanka.
 
Na dešavanju su bili razmatrani rezultati prve faze u pripremi Plana upravljanja obalnim područjem Crne Gore i izradi Nacionalne strategije upravljanja obalnim područjem, kao i očekivani rezultati predstojeće faze u realizaciji Projekta.
 
CAMP podrazumijeva izradu niza analiza koje se odnose na nivo ranjivosti obalnog područja CG i raspoloživosti potencijala za razvoj, primarno u kontekstu atraktivnosti za razvoj turističkih i drugih sadržaja. Istovremeno CAMP program obezbjeđuje stručne podloge za izradu novog Prostornog plana posebne namjene za obalno područje CG.
Na taj način Crna Gora među prvim državama u regionu uspostavlja odgovarajući okvir za sprovođenje značajnog dijela međunarodnih obaveza u kontekstu integralnog upravljanja obalnim područjem.
Na sastanku su učestvovali predstavnici Regionalnog centra za program prioritetnih aktivnosti (PAP/RAC u okviru UNEP/MAPa), UNDP-a CG, predstavnici opština (Herceg-Novi, Tivat, Kotor, Budva, Bar i Ulcinj), stručnih institucija, međunarodnih i nevladinih organizacija, kao i drugi relevantni subjekti.
 
Agendu Godišnjeg sastanka možete preuzeti ovdje.