Prijava

Prijavite se

Korisničko ime *
Lozinka *
Četvrtak,Maj 6, 2021

PROGRAM INTEGRALNOG UPRAVLJANJA OBALNIM PODRUČJEM CRNE GORE – CAMP CG

www.camp.mrt.gov.me

1. Uspostavljanje mehanizama za dostizanje održivog razvoja obale.

Ciljevi CAMP-a

2. Podrška u implementaciji Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Crne Gore.

Ciljevi CAMP-a

3. Promocija integralnog i participativnog procesa planiranja i upravljanja obalnim područjem.

Ciljevi CAMP-a

4. Razvoj politika na nacionalnom i lokalnom nivou za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore i podizanje svijesti javnosti.

Ciljevi CAMP-a

5. Transfer instrumenta i pristupa za integralno upravljanje obalnim područjem

Ciljevi CAMP-a

KONTAKT

CAMP MNE
Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Odjeljenje za održivi razvoj i integralno upravljanje morem i obalnim područjem

IV proleterske brigade 19,
81000 Podgorica
Crna Gora

T: +382 (20) 446 - 378
T: +382 (20) 446 - 388
T: +382 (20) 446 - 225
F: +382 (20) 446 - 215

e-mail: jelena.knezevic@mrt.gov.me

 

Map
slide_m-1.jpg slide_m-2.jpg slide_m-4.jpg slide_m-5.jpg slide_m-6.jpg

Radionica na temu "Promocija inicijativa za IUOP i PNM u Crnoj Gori"

 

 

Radionica na temu "Promocija inicijativa za IUOP i PNM u Crnoj Gori" i "Ključni nedostaci integralnog upravljanja obalnim područjem CG: Integracija ciljeva zaštite životne sredine u sektorske politike (politike prostornog planiranja i ekonomskog razvoja) u kontekstu primjene IUOP instrumenta" 

U sklopu projekta CAMP Crna Gora, Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrim, u Budvi je 28.01.2014. godine organizovalo radionicu na temu "Promocija inicijativa za integralno upravljanje obalnim područjem i planiranje namjene mora u Crnoj Gori". Radionici je prisustvovalo oko 80 učesnika, predstavnici institucija na lokalnom i nacionalnom nivou, NVO sektor, privatni sektor  i druge relevantne institucije. 

U uvodnom dijelu radionice, nakon pozdravne riječi,  prisutni su upoznati sa rezultatima i ciljevima projekata CAMP i SHAPE, nakon čega im je predstavljena metodologija izrade Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore.

U drugom dijelu radionice,  predstavljena je vizija održivog razvoja obalnog područja i ključni nedostaci integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore sa aspekta integracije ciljeva zaštite životne sredine u sektorske politike u kontekstu primjene IUOP insturmenata. Nakon prezentacije rezultata ekspertskog rada u okviru realizacije CAMP-a CG,  učesnici su, obrazlažući svoje ideje i mišljenje, aktivno učestvovali u diskusiji i popunjavali upitnike koji su se odnosili na analizu ključnih problema.

IMG 2448.1

Po ocjenama učesnika radionica je u velikoj mjeri opravdala očekivanja. Odgovori, smjernice i komentari koje su iznijeti u okviru participativnog procesa biće evaluirani od strane ekspertskog tima i predstavljaće input za izradu Nacionalne strategije za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore.

Agendu radionice možete preuzeti ovdje.