Prijava

Prijavite se

Korisničko ime *
Lozinka *
Četvrtak,Maj 6, 2021

PROGRAM INTEGRALNOG UPRAVLJANJA OBALNIM PODRUČJEM CRNE GORE – CAMP CG

www.camp.mrt.gov.me

1. Uspostavljanje mehanizama za dostizanje održivog razvoja obale.

Ciljevi CAMP-a

2. Podrška u implementaciji Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Crne Gore.

Ciljevi CAMP-a

3. Promocija integralnog i participativnog procesa planiranja i upravljanja obalnim područjem.

Ciljevi CAMP-a

4. Razvoj politika na nacionalnom i lokalnom nivou za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore i podizanje svijesti javnosti.

Ciljevi CAMP-a

5. Transfer instrumenta i pristupa za integralno upravljanje obalnim područjem

Ciljevi CAMP-a

KONTAKT

CAMP MNE
Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Odjeljenje za održivi razvoj i integralno upravljanje morem i obalnim područjem

IV proleterske brigade 19,
81000 Podgorica
Crna Gora

T: +382 (20) 446 - 378
T: +382 (20) 446 - 388
T: +382 (20) 446 - 225
F: +382 (20) 446 - 215

e-mail: jelena.knezevic@mrt.gov.me

 

Map
slide_m-1.jpg slide_m-2.jpg slide_m-4.jpg slide_m-5.jpg slide_m-6.jpg

Održana Radionica za harmonizaciju Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore (PPPNOP CG) i Prostorno-urbanističkih planova opština sa rezultatima Programa integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore (CAMP CG)

U sklopu projekta CAMP Crna Gora, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u Podgorici je 11 - 12.02.2014. godine organozovalo dvodnevnu radionicu za harmonizaciju Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore (PPPNOP CG) i Prostorno-urbanističkih planova opština sa rezultatima Programa integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore (CAMP CG). Radionici je priustvovalo oko 50 učesnika među kojima su bili predstavnici opština, obrađivači PUPova primorskih opština, ministarstava i drugih relevantnih institucija.

DSC00077

U uvodnom dijelu radionice, nakon pozdravne riječi, prisutni su upoznati sa rezultatima analize održivosti prostornog razvoja obalnog područja Crne Gore i sa rezultatima analize ranjivosti i analize atraktivnosti obalnog poručja CG do kojih se došlo u okviru CAMPa CG.

U popodnevnom dijelu radionice prisutnima su predstavljeni scenariji razvoja obalnog područja CG u okviru izrade PPPNOP CG uključujući i varijantne modele definisanja građevinskih područja, nakon čega su predstavnici opština i obrađivači PUPova prezentovali stanje PUP-ova primorskih opština.

DSC00095

Drugog dana radionice organizovane su tehničke konsultacije ekspertskog tima CAMP-a sa obrađivačima PUPova i obrađivačem PPPNOP CG u kontekstu sugestija za dalje usklađivanje prostorno-planske dokumentacije sa preporukama CAMP projekta.

Po ocjenama učesnika, radionica je opravdala očekivanja. Odgovori, smjernice i komentari koje su iznijeti u okviru participatinog procesa biće evaluirani od strane ekspertskog tima CAMP, kao i korišćeni prilikom izrade PPPNOP CG i PUPova primorskih opština.

DSC00075