Prijava

Prijavite se

Korisničko ime *
Lozinka *
Ponedeljak,April 12, 2021

PROGRAM INTEGRALNOG UPRAVLJANJA OBALNIM PODRUČJEM CRNE GORE – CAMP CG

www.camp.mrt.gov.me

1. Uspostavljanje mehanizama za dostizanje održivog razvoja obale.

Ciljevi CAMP-a

2. Podrška u implementaciji Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Crne Gore.

Ciljevi CAMP-a

3. Promocija integralnog i participativnog procesa planiranja i upravljanja obalnim područjem.

Ciljevi CAMP-a

4. Razvoj politika na nacionalnom i lokalnom nivou za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore i podizanje svijesti javnosti.

Ciljevi CAMP-a

5. Transfer instrumenta i pristupa za integralno upravljanje obalnim područjem

Ciljevi CAMP-a

KONTAKT

CAMP MNE
Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Odjeljenje za održivi razvoj i integralno upravljanje morem i obalnim područjem

IV proleterske brigade 19,
81000 Podgorica
Crna Gora

T: +382 (20) 446 - 378
T: +382 (20) 446 - 388
T: +382 (20) 446 - 225
F: +382 (20) 446 - 215

e-mail: jelena.knezevic@mrt.gov.me

 

Map
slide_m-1.jpg slide_m-2.jpg slide_m-4.jpg slide_m-5.jpg slide_m-6.jpg

Održana treća radionica za definisanje ključnih nedostataka integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore u okviru realizacije konsultativnog procesa za izradu Nacionalne strategije za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore sa Planom upr

Održana treća radionica za definisanje ključnih nedostataka integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore u okviru realizacije konsultativnog procesa za izradu Nacionalne strategije za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore (NSIUOP CG) sa Planom upravljanja i Akcionim planom

Tema radionice: Institucionalno-zakonodavni okvir za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore

U sklopu Programa integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore (CAMP CG), u Podgorici 24.06.2014. godine, Ministarstvo održivog razvoja i turizma organizovalo je treću radionicu za definisanje ključnih nedostataka integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore u okviru realizacije konsultativnog procesa za izradu Nacionalne strategije za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore (NSIUOP CG) sa Planom upravljanja i Akcionim planom. Radionici je prisustvovalo oko 30 predstavnika institucija javne uprave na nacionalnom i lokanom nivou.

P6240005

U uvodnom dijelu radionice prisutni su upoznati sa metodologijom koja je korišćena za analizu institucionalno-zakonodavnog okvira za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore, ključnim nalazima u pogledu nedostataka zakonodavnog i institucionalnog okvira, te mogućim modelima za uspostavljanje koordinacionog mehanizma za IUOP.  Problemsko-uzročna analiza je utemeljena na ocjeni usklađenosti nacionalne legistative sa zahtjevima Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja. Tom prilikom, desk metodom analizirano je preko 30 zakonskih i podzakonskih akata, dok je kvalitativnom metodom istraživanja (intervjui) analizirana efikasnost sprovođenja postojećih zakonskih odredbi koje korespondiraju zahtjevima Portokola. Pored toga, za potrebe ove analize sagledana je funkcionalnost svih relevantnih institucija za integralno upravljanje obalnim područjem.

Nakon uvodnog izlaganja, na osnovu rezultata Analize, ukazano je na ključne nedostatke koji su prepoznati kako u zakonodavnom tako i u institucionalnom okviru i date preporuke za rješavanje istih. Rad na radionici karakterišu konstruktivne i sadržajne diskusije od izuzetnog značaja za ocjenu konzistentnosti šire liste analiziranih problema i izbor prioritetnih pitanja za NS IUOP. U drugom dijelu radionice, učesnicima su prezentovana tri predložena scenarija za uspostavljanje koordinacinog mehanizma za integralno upravljanje obalnim područjem, nakon čega je odlučeno da je obzirom na složenost i značaj ovog pitanja neophodno organizovati poseban participativni sastanak za koji je predložemo da se organizuje u saradnji sa JPMD, 08. jula 2014. godine u Budvi.  

P6240004

CAMP CG realizuje Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa Mediteranskim akcionim planom u okviru programa za životnu sredinu Ujedinjenih nacija (UNEP/MAP – PAP RAC), uz podršku Partnerstva za Mediteran (Med Partnership) i Programa za razvoj Ujedinjenjenih nacija u Crnoj Gori (UNDP). Partner Ministarstva održivog razvoja i turizma u sprovođenju participativnog dijela procesa u izradi NSIUOP CG je CEED Consulting.