Prijava

Prijavite se

Korisničko ime *
Lozinka *
Ponedeljak,April 12, 2021

PROGRAM INTEGRALNOG UPRAVLJANJA OBALNIM PODRUČJEM CRNE GORE – CAMP CG

www.camp.mrt.gov.me

1. Uspostavljanje mehanizama za dostizanje održivog razvoja obale.

Ciljevi CAMP-a

2. Podrška u implementaciji Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Crne Gore.

Ciljevi CAMP-a

3. Promocija integralnog i participativnog procesa planiranja i upravljanja obalnim područjem.

Ciljevi CAMP-a

4. Razvoj politika na nacionalnom i lokalnom nivou za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore i podizanje svijesti javnosti.

Ciljevi CAMP-a

5. Transfer instrumenta i pristupa za integralno upravljanje obalnim područjem

Ciljevi CAMP-a

KONTAKT

CAMP MNE
Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Odjeljenje za održivi razvoj i integralno upravljanje morem i obalnim područjem

IV proleterske brigade 19,
81000 Podgorica
Crna Gora

T: +382 (20) 446 - 378
T: +382 (20) 446 - 388
T: +382 (20) 446 - 225
F: +382 (20) 446 - 215

e-mail: jelena.knezevic@mrt.gov.me

 

Map
slide_m-1.jpg slide_m-2.jpg slide_m-4.jpg slide_m-5.jpg slide_m-6.jpg

Što je CAMP?

Projekat Program integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore (CAMP CG) zajednički realizuju Mediteranski akcioni plan (MAP) i Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore (MORT), a uključene su i lokalne samouprave iz područja obuhvaćenih projektom, kao i ostale nadležne institucije. Projekat CAMP koji podržava MAP promoviše Integralno upravljanje obalnim područjem (IUOP) kao instrument kojim treba da se obezbijedi da se raznovrsno ljudsko djelovanje u obalnom području koordinira i da se njime upravlja radi ostvarivanja ciljeva održivosti. Najznačajniji ciljevi CAMPa su:

• Izraditi strategije i procedure za održivi razvoj u područjima koje obuhvata projekat;
• Utvrditi i primijeniti relevantne metodologije i instrumente;
• Doprinijeti izgradnji kapaciteta na lokalnom, državnom i regionalnom nivou;
• Obezbijediti šire korišćenje rezultata koji su postignuti u regionu.

- Kratak istorijski osvrt -

Početni koraci u izradi CAMP Crne Gore preduzeti su 2005. godine, kada su Strane ugovornice Barselonske konvencije na svom redovnom 14. zasijedanju (održanom od 8 do 11 novembra 2005. godine u Portorožu u Sloveniji ) na zahtjev Vlade Crne Gore odobrile odluku da se realizuje CAMP projekat za Crnu Goru. Odluka da se započne sa pokretanjem CAMPa Crna Gora donesena je na sastanku u Splitu, 18. i 19. decembra 2006. godine. Studija izvodljivosti pripremljena je u periodu decembar 2007 – maj 2008. godine.


U okviru pripreme studije izvodljivosti održano je niz konsultativnih sastanaka sa svim društvenim subjektima (stejkholderima) obalnog područja, na kojima su tražena njihova mišljenja, analizirana razna pitanja i izazovi za održivi razvoj obalnog područja i određivana područja koja će biti obuhvaćena projektom CAMP. Na osnovu nalaza Studije izvodljivosti i kasnijih dešavanja, kao i po razgovorima sa tadašnjim Ministarstvom prostornog planiranja i životne sredine (prethodnik MORT) i sa drugim nadležnim državnim institucijama od februara 2010. godine, pripremljen je nacrt Ugovora o realizaciji projekta. Nacrt tog ugovora usaglašen je u proljeće 2011. godine kako bi se u obzir uzeo niz inicijativa i pred-CAMP aktivnosti koje su realizovane u periodu 2010 – 2011. godine, te je nakon toga

Ugovor potpisan 30. maja 2011. godine.